Giá JST hôm nay

Trung bình (24h)
889 VND
Thấp nhất (24h)
863 VND
Cao nhất (24h)
942 VND
Khối lượng 24h
10,411,729.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
11,946,401.35 USD
Vốn hóa thị trường
313,702,023.81 USD

JUST JST/VND

930 VND
+4.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JST
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:29 (UTC)
Tín hiệu