Giá JUV hôm nay

Trung bình (24h)
66,507 VND
Thấp nhất (24h)
62,710 VND
Cao nhất (24h)
69,953 VND
Khối lượng 24h
1,901,857.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,381,844.3 USD
Vốn hóa thị trường
16,383,767.8 USD

Juventus Fan Token JUV/VND

68,758 VND
+1.41% 24 giờ qua
Biểu đồ giá JUV
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:57 (UTC)
Tín hiệu