Giá KLAY hôm nay

Trung bình (24h)
6,783 VND
Thấp nhất (24h)
6,417 VND
Cao nhất (24h)
7,359 VND
Khối lượng 24h
9,057,698 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,585,224.54 USD
Vốn hóa thị trường
979,777,828.56 USD

Klaytn KLAY/VND

7,248 VND
10.86% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 99
Khối lượng 24h
9,057,698 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,585,224.54 USD
Vốn hóa thị trường
979,777,828.56 USD
Cao nhất 1 năm
7,359 VND
Thấp nhất 1 năm
2,645 VND
Thấp nhất
0.05732811 VND
Cao nhất
112,422 VND
Lưu hành
3,494,813,771.37 KLAY
Tổng cung
5,906,626,954.37 KLAY
Biến động (1 ngày)
10.86%
Biến động (7 ngày)
22.37%
Biến động (1 tháng)
48.98%
Biến động (3 tháng)
47.41%
Biến động (Năm nay)
27.36%
Thông tin
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Top 100
Altcoin
Layer 1
Tín hiệu