Giá KSM hôm nay

Trung bình (24h)
846,938 VND
Thấp nhất (24h)
651,195 VND
Cao nhất (24h)
895,972 VND
Khối lượng 24h
10,898,647.96 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,926,777.49 USD
Vốn hóa thị trường
247,539,813.79 USD

Kusama KSM/VND

783,543 VND
-11.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá KSM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 23:04 (UTC)
Tín hiệu