Giá LOOM hôm nay

Trung bình (24h)
2,036 VND
Thấp nhất (24h)
1,904 VND
Cao nhất (24h)
2,142 VND
Khối lượng 24h
7,550,652.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,128,577.22 USD
Vốn hóa thị trường
97,806,336.05 USD

Loom Network LOOM/VND

2,127 VND
+7.59% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LOOM
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:42 (UTC)
Tín hiệu