Giá LQDX hôm nay

Trung bình (24h)
2,363 VND
Thấp nhất (24h)
2,324 VND
Cao nhất (24h)
2,409 VND
Khối lượng 24h
1,791.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,572.56 USD
Vốn hóa thị trường
2,573,194.96 USD

Liquid Crypto LQDX/VND

2,354 VND
-1.75% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LQDX
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 00:03 (UTC)
Tín hiệu