Giá LSK hôm nay

Trung bình (24h)
39,805 VND
Thấp nhất (24h)
31,995 VND
Cao nhất (24h)
42,812 VND
Khối lượng 24h
8,889,514.33 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,269,181.19 USD
Vốn hóa thị trường
172,137,018.25 USD

Lisk LSK/VND

36,729 VND
-11.73% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LSK
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:54 (UTC)
Tín hiệu