Giá MANTA hôm nay

Trung bình (24h)
2.06 USD
Thấp nhất (24h)
1.94 USD
Cao nhất (24h)
2.16 USD
Khối lượng 24h
31,024,823.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
32,428,567.31 USD
Vốn hóa thị trường
510,776,734.85 USD

Manta Network MANTA/USD

2.05 USD
-1.07% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MANTA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:09 (UTC)
Tín hiệu