Giá MATIC hôm nay

Trung bình (24h)
0.68 USD
Thấp nhất (24h)
0.63 USD
Cao nhất (24h)
0.72 USD
Khối lượng 24h
119,884,591.08 USD
KL Trung bình 10 ngày
82,395,107.49 USD
Vốn hóa thị trường
7.04b USD

Polygon MATIC/USD

0.71 USD
+8.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MATIC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:07 (UTC)
Tín hiệu