Giá MATIC hôm nay

Trung bình (24h)
19,507 VND
Thấp nhất (24h)
15,818 VND
Cao nhất (24h)
20,424 VND
Khối lượng 24h
186,218,747.96 USD
KL Trung bình 10 ngày
73,709,833.61 USD
Vốn hóa thị trường
6.2b USD

Polygon MATIC/VND

17,111 VND
-14.92% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MATIC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:23 (UTC)
Tín hiệu