Giá MIA hôm nay

Trung bình (24h)
26 VND
Thấp nhất (24h)
24 VND
Cao nhất (24h)
28 VND
Khối lượng 24h
65.22 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,068.09 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

MiaSwap MIA/VND

27 VND
+8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MIA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:56 (UTC)
Tín hiệu