Giá MIIN hôm nay

Trung bình (24h)
27 VND
Thấp nhất (24h)
27 VND
Cao nhất (24h)
27 VND
Khối lượng 24h
682.46 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,135.47 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

MIIN MIIN/VND

27 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá MIIN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-20 15:42 (UTC)
Tín hiệu