Giá MLN hôm nay

Trung bình (24h)
569,706 VND
Thấp nhất (24h)
545,395 VND
Cao nhất (24h)
594,889 VND
Khối lượng 24h
907,391.3 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,268,824.5 USD
Vốn hóa thị trường
59,957,693.42 USD

Enzyme MLN/VND

590,303 VND
+3.85% 24 giờ qua
Biểu đồ giá MLN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:48 (UTC)
Tín hiệu