Giá NEXO hôm nay

Trung bình (24h)
1.22 USD
Thấp nhất (24h)
1.2 USD
Cao nhất (24h)
1.24 USD
Khối lượng 24h
1,581,824.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,291,333.28 USD
Vốn hóa thị trường
678,658,664.19 USD

Nexo NEXO/USD

1.22 USD
0.49% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 113
Khối lượng 24h
1,581,824.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,291,333.28 USD
Vốn hóa thị trường
678,658,664.19 USD
Cao nhất 1 năm
1.25 USD
Thấp nhất 1 năm
0.52 USD
Thấp nhất
0.52 USD
Cao nhất
3.59 USD
Lưu hành
560,000,011 NEXO
Tổng cung
1,000,000,000 NEXO
Biến động (1 ngày)
0.49%
Biến động (7 ngày)
7.5%
Biến động (1 tháng)
37.12%
Biến động (3 tháng)
63.16%
Biến động (Năm nay)
43.65%
Thông tin
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
CEX
Altcoin
Tín hiệu