Giá NMR hôm nay

Trung bình (24h)
874,555 VND
Thấp nhất (24h)
819,599 VND
Cao nhất (24h)
929,995 VND
Khối lượng 24h
7,885,765.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,962,679.69 USD
Vốn hóa thị trường
214,954,266.97 USD

Numeraire NMR/VND

886,503 VND
5.97% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 276
Khối lượng 24h
7,885,765.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,962,679.69 USD
Vốn hóa thị trường
214,954,266.97 USD
Cao nhất 1 năm
929,995 VND
Thấp nhất 1 năm
249,351 VND
Thấp nhất
174,672 VND
Cao nhất
2,496,081 VND
Lưu hành
6,258,897.59 NMR
Tổng cung
10,742,764.49 NMR
Biến động (1 ngày)
5.97%
Biến động (7 ngày)
12.4%
Biến động (1 tháng)
72.69%
Biến động (3 tháng)
126.67%
Biến động (Năm nay)
73.95%
Thông tin

Numeraire là một nền tảng blockchain dựa trên Ethereum cho phép nhà khoa học dữ liệu dự đoán các mô hình tài chính bằng cách cung cấp các dữ liệu được mã hoá. Bằng cách kết hợp sức mạnh của Machine Learning, công nghệ AI, khoa học dữ liệu và mật mã, Numeraire xây dựng một mô hình tài chính tối ưu mà không phải hy sinh tính bảo mật của dữ liệu.

Được thành lập vào cuối năm 2015 tại San Francisco, Numerai là quỹ phòng hộ (Hedge Fund) đầu tiên tung ra tiền điện tử trên thị trường, cho phép người dùng bảo vệ danh mục đầu tư khỏi sự không ổn định của thị trường, đồng thời tạo ra lợi nhuận tích cực ở cả khi thị trường lên và xuống. Tuy nhiên, không giống như các quỹ phòng hộ truyền thống, Numerai tạo ra một quỹ phòng hộ mà ở đó yêu cầu sự hợp tác giữa những nhà khoa học dữ liệu để phát triển hệ thống và đạt lợi nhuận cao nhất.

Đội ngũ phát triển tuyên bố rằng Numeraire là quỹ phòng hộ đầu tiên sử dụng Machine Learning trong chiến lược đầu tư của mình. Mục tiêu của Numeraire là trở thành một nền tảng kết hợp data science, machine learning, AI và cryptography để khuyến khích các nhà khoa học dự đoán các mô hình tài chính bằng cách sử dụng dữ liệu mã hóa.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
AI
DeFi
Tín hiệu