Giá NMR hôm nay

Trung bình (24h)
717,995 VND
Thấp nhất (24h)
702,292 VND
Cao nhất (24h)
742,523 VND
Khối lượng 24h
1,509,270.67 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,724,992.92 USD
Vốn hóa thị trường
173,677,370.79 USD

Numeraire NMR/VND

725,123 VND
+1.32% 24 giờ qua
Biểu đồ giá NMR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:03 (UTC)
Tín hiệu