Giá OKB hôm nay

Trung bình (24h)
53.2 USD
Thấp nhất (24h)
51.53 USD
Cao nhất (24h)
55.59 USD
Khối lượng 24h
7,225,944.38 USD
KL Trung bình 10 ngày
5,811,639.96 USD
Vốn hóa thị trường
3.29b USD

OKB OKB/USD

55.25 USD
+2.7% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OKB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 07:06 (UTC)
Tín hiệu