Giá OKB hôm nay

Trung bình (24h)
1,451,954 VND
Thấp nhất (24h)
1,432,260 VND
Cao nhất (24h)
1,492,673 VND
Khối lượng 24h
5,140,321.63 USD
KL Trung bình 10 ngày
10,824,177.54 USD
Vốn hóa thị trường
3.32b USD

OKB OKB/VND

1,460,019 VND
+0.65% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OKB
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:39 (UTC)
Tín hiệu