Giá ONT hôm nay

Trung bình (24h)
7,419 VND
Thấp nhất (24h)
6,931 VND
Cao nhất (24h)
8,207 VND
Khối lượng 24h
13,296,158.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
16,435,190.3 USD
Vốn hóa thị trường
266,501,332.81 USD

Ontology ONT/VND

8,055 VND
+3.3% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:02 (UTC)
Tín hiệu