Giá ONUS hôm nay

Trung bình (24h)
12,456 VND
Thấp nhất (24h)
12,028 VND
Cao nhất (24h)
12,531 VND
Khối lượng 24h
370,269.79 USD
KL Trung bình 10 ngày
112,912.19 USD
Vốn hóa thị trường
19,541,791.44 USD

ONUS ONUS/VND

12,195 VND
-2.26% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ONUS
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 19:59 (UTC)
Tín hiệu