Giá OP hôm nay

Trung bình (24h)
2.27 USD
Thấp nhất (24h)
2.18 USD
Cao nhất (24h)
2.38 USD
Khối lượng 24h
80,947,221.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
71,628,185.84 USD
Vốn hóa thị trường
2.33b USD

Optimism OP/USD

2.32 USD
+3.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:05 (UTC)
Tín hiệu