Giá OP hôm nay

Trung bình (24h)
59,034 VND
Thấp nhất (24h)
54,712 VND
Cao nhất (24h)
62,604 VND
Khối lượng 24h
95,848,640.82 USD
KL Trung bình 10 ngày
75,902,713.47 USD
Vốn hóa thị trường
2.35b USD

Optimism OP/VND

62,160 VND
+10.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OP
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 22:51 (UTC)
Tín hiệu