Giá OSMO hôm nay

Trung bình (24h)
26,378 VND
Thấp nhất (24h)
22,502 VND
Cao nhất (24h)
27,650 VND
Khối lượng 24h
7,323,366.11 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,562,186.65 USD
Vốn hóa thị trường
579,126,324.29 USD

Osmosis OSMO/VND

24,357 VND
-11.38% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OSMO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:26 (UTC)
Tín hiệu