Giá POR hôm nay

Trung bình (24h)
77,747 VND
Thấp nhất (24h)
76,266 VND
Cao nhất (24h)
79,463 VND
Khối lượng 24h
64,293.68 USD
KL Trung bình 10 ngày
152,094.9 USD
Vốn hóa thị trường
10,407,703.2 USD

Portugal National Team Fan Token POR/VND

77,249 VND
-1.76% 24 giờ qua
Biểu đồ giá POR
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:44 (UTC)
Tín hiệu