Giá RACA hôm nay

Trung bình (24h)
0.00024693 USD
Thấp nhất (24h)
0.00023068 USD
Cao nhất (24h)
0.00027146 USD
Khối lượng 24h
2,357,173.85 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,898,242.61 USD
Vốn hóa thị trường
92,865,560.49 USD

Radio Caca RACA/USD

0.00027068 USD
+12.79% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RACA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:14 (UTC)
Tín hiệu