Giá RACA hôm nay

Trung bình (24h)
8 VND
Thấp nhất (24h)
7 VND
Cao nhất (24h)
8 VND
Khối lượng 24h
2,373,626.09 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,894,099.5 USD
Vốn hóa thị trường
94,952,072.4 USD

Radio Caca RACA/VND

8 VND
+14.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RACA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:19 (UTC)
Tín hiệu