Giá RAY hôm nay

Trung bình (24h)
37,901 VND
Thấp nhất (24h)
35,141 VND
Cao nhất (24h)
41,287 VND
Khối lượng 24h
20,702,469 USD
KL Trung bình 10 ngày
15,113,728.39 USD
Vốn hóa thị trường
404,175,982.18 USD

Raydium RAY/VND

40,912 VND
+10.29% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RAY
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:41 (UTC)
Tín hiệu