Giá RUN hôm nay

Trung bình (24h)
116 VND
Thấp nhất (24h)
102 VND
Cao nhất (24h)
130 VND
Khối lượng 24h
1,282.26 USD
KL Trung bình 10 ngày
434.03 USD
Vốn hóa thị trường
1,391,304.35 USD

RUN TOGETHER RUN/VND

128 VND
+19.63% 24 giờ qua
Biểu đồ giá RUN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:17 (UTC)
Tín hiệu