Giá SAND hôm nay

Trung bình (24h)
0.44 USD
Thấp nhất (24h)
0.41 USD
Cao nhất (24h)
0.45 USD
Khối lượng 24h
32,608,630.77 USD
KL Trung bình 10 ngày
24,887,908.7 USD
Vốn hóa thị trường
1b USD

The Sandbox SAND/USD

0.45 USD
+4.94% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SAND
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:15 (UTC)
Tín hiệu