Giá SC hôm nay

Trung bình (24h)
193 VND
Thấp nhất (24h)
184 VND
Cao nhất (24h)
203 VND
Khối lượng 24h
6,627,357.4 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,480,251.25 USD
Vốn hóa thị trường
430,021,542.07 USD

Siacoin SC/VND

203 VND
+5.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:36 (UTC)
Tín hiệu