Giá SEN hôm nay

Trung bình (24h)
215 VND
Thấp nhất (24h)
186 VND
Cao nhất (24h)
257 VND
Khối lượng 24h
20,155.91 USD
KL Trung bình 10 ngày
29,688.66 USD
Vốn hóa thị trường
NaN USD

Senspark SEN/VND

210 VND
-3.23% 24 giờ qua
Biểu đồ giá SEN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:57 (UTC)
Tín hiệu