Giá SHC hôm nay

Trung bình (24h)
200 VND
Thấp nhất (24h)
200 VND
Cao nhất (24h)
200 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
4.34 USD
Vốn hóa thị trường
546,327.54 USD

Snack House SHC/VND

200 VND
24 giờ qua
Biểu đồ giá SHC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:02 (UTC)
Tín hiệu