Giá TFUEL hôm nay

Trung bình (24h)
0.0823988 USD
Thấp nhất (24h)
0.0727419 USD
Cao nhất (24h)
0.0915933 USD
Khối lượng 24h
8,967,713.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
18,376,088.58 USD
Vốn hóa thị trường
565,210,940.13 USD

Theta Fuel TFUEL/USD

0.08762283 USD
+7.4% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TFUEL
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:31 (UTC)
Tín hiệu