Giá THETA hôm nay

Trung bình (24h)
2.41 USD
Thấp nhất (24h)
2.35 USD
Cao nhất (24h)
2.48 USD
Khối lượng 24h
21,677,099.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
17,261,881.58 USD
Vốn hóa thị trường
2.39b USD

Theta Network THETA/USD

2.4 USD
+1.36% 24 giờ qua
Biểu đồ giá THETA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:19 (UTC)
Tín hiệu