Giá TKO hôm nay

Trung bình (24h)
12,281 VND
Thấp nhất (24h)
9,742 VND
Cao nhất (24h)
13,191 VND
Khối lượng 24h
4,060,218.95 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,725,943.39 USD
Vốn hóa thị trường
65,520,918.33 USD

Toko Token TKO/VND

10,560 VND
-14.98% 24 giờ qua
Biểu đồ giá TKO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:41 (UTC)
Tín hiệu