Giá VIDT hôm nay

Trung bình (24h)
0.03460112 USD
Thấp nhất (24h)
0.0328635 USD
Cao nhất (24h)
0.0366825 USD
Khối lượng 24h
2,046,533.71 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,115,784.65 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

VIDT Datalink VIDT/USD

0.0353961 USD
+6.32% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VIDT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:22 (UTC)
Tín hiệu