Giá VIDT hôm nay

Trung bình (24h)
1,025 VND
Thấp nhất (24h)
1,001 VND
Cao nhất (24h)
1,073 VND
Khối lượng 24h
1,590,885.37 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,988,168.37 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

VIDT Datalink VIDT/VND

1,040 VND
+1.96% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VIDT
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:17 (UTC)
Tín hiệu