Giá VTHO hôm nay

Trung bình (24h)
94 VND
Thấp nhất (24h)
85 VND
Cao nhất (24h)
99 VND
Khối lượng 24h
1,391,287.13 USD
KL Trung bình 10 ngày
3,226,571.64 USD
Vốn hóa thị trường
276,306,395.66 USD

VeThor Token VTHO/VND

99 VND
+10% 24 giờ qua
Biểu đồ giá VTHO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:13 (UTC)
Tín hiệu