Giá WAN hôm nay

Trung bình (24h)
8,011 VND
Thấp nhất (24h)
7,844 VND
Cao nhất (24h)
8,159 VND
Khối lượng 24h
1,471,316.67 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,486,444.61 USD
Vốn hóa thị trường
60,984,439.73 USD

Wanchain WAN/VND

8,076 VND
+1.57% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WAN
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 21:14 (UTC)
Tín hiệu