Giá WLD hôm nay

Trung bình (24h)
5.23 USD
Thấp nhất (24h)
3.73 USD
Cao nhất (24h)
5.57 USD
Khối lượng 24h
163,743,167.41 USD
KL Trung bình 10 ngày
87,858,539.85 USD
Vốn hóa thị trường
750,755,154.24 USD

Worldcoin WLD/USD

4.03 USD
-24.12% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WLD
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 21:24 (UTC)
Tín hiệu