Giá WLD hôm nay

Trung bình (24h)
130,593 VND
Thấp nhất (24h)
121,958 VND
Cao nhất (24h)
139,932 VND
Khối lượng 24h
114,468,385.99 USD
KL Trung bình 10 ngày
92,069,865.3 USD
Vốn hóa thị trường
949,070,590.1 USD

Worldcoin WLD/VND

135,588 VND
+7.5% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WLD
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:01 (UTC)
Tín hiệu