Giá XETA hôm nay

Trung bình (24h)
212 VND
Thấp nhất (24h)
169 VND
Cao nhất (24h)
221 VND
Khối lượng 24h
221,115.12 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,081,927.37 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

XANA XETA/VND

169 VND
-23.53% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XETA
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-23 20:44 (UTC)
Tín hiệu