Giá XNO hôm nay

Trung bình (24h)
1.08 USD
Thấp nhất (24h)
1.04 USD
Cao nhất (24h)
1.13 USD
Khối lượng 24h
1,609,274.76 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,640,294 USD
Vốn hóa thị trường
149,139,934.23 USD

Nano XNO/USD

1.13 USD
+5.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XNO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 06:57 (UTC)
Tín hiệu