Giá XNO hôm nay

Trung bình (24h)
30,426 VND
Thấp nhất (24h)
25,351 VND
Cao nhất (24h)
31,916 VND
Khối lượng 24h
1,901,035.2 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,914,811.47 USD
Vốn hóa thị trường
130,310,570.15 USD

Nano XNO/VND

26,351 VND
-16.1% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XNO
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-13 22:03 (UTC)
Tín hiệu