Giá YFI hôm nay

Trung bình (24h)
184,555,795 VND
Thấp nhất (24h)
175,052,336 VND
Cao nhất (24h)
191,618,176 VND
Khối lượng 24h
6,236,007.47 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,930,374.35 USD
Vốn hóa thị trường
234,197,941.15 USD

yearn.finance YFI/VND

187,512,679 VND
+4.18% 24 giờ qua
Biểu đồ giá YFI
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-15 05:06 (UTC)
Tín hiệu