Giá ZEC hôm nay

Trung bình (24h)
561,862 VND
Thấp nhất (24h)
528,980 VND
Cao nhất (24h)
589,871 VND
Khối lượng 24h
5,832,381.9 USD
KL Trung bình 10 ngày
4,536,006.25 USD
Vốn hóa thị trường
360,202,423.28 USD

Zcash ZEC/VND

585,184 VND
+6.89% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ZEC
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-14 23:42 (UTC)
Tín hiệu