Giá OPV hôm nay

Trung bình (24h)
0.0492 USD
Thấp nhất (24h)
0.0437 USD
Cao nhất (24h)
0.05 USD
Khối lượng 24h
795.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
846.69 USD
Vốn hóa thị trường
– USD

OpenLive NFT OPV/USD

0.0499 USD
+14.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá OPV
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 15:54 (UTC)
Tín hiệu