Basic Guide: Quyền lợi khi nắm giữ ONUS Coin

Bên cạnh việc đầu tư và kiếm lời từ các loại tài sản số, bạn còn có thể tận hưởng nhiều đặc quyền chỉ dành riêng cho người dùng ứng dụng ONUS. Cụ thể, khi nắm giữ ONUS Coin (đồng coin tiện ích hoạt động trong hệ sinh thái ONUS), bạn được nâng hạng thành viên, giảm phí giao dịch, nhận thưởng tỷ lệ hấp dẫn, và nhiều đặc quyền lớn khác.

ONUS Coin là gì?

ONUS là đồng coin tiện ích được sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái ONUS, bao gồm: trả/giảm phí giao dịch, thế chấp và trả lãi cho các khoản vay, nhận thưởng khi stake ONUS và quyền sở hữu qua ONUS Shares, tham gia Staking/Farming, chương trình người dùng VIP/đối tác kinh doanh, tham gia các chương trình Launchpad, bỏ phiếu cho các quyết định của ONUS…

Quyền lợi khi nắm giữ ONUS Coin

Đội ngũ ONUS liên tục gia tăng quyền lợi cho người nắm giữ đồng ONUS, đồng coin đại diện cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Theo đó, Khi nắm giữ ONUS, bạn vừa có nhiều tiềm năng gia tăng tài sản dựa trên sự lớn mạnh của hệ sinh thái ONUS, đồng thời nhận được những lợi ích khác như: 

  • ONUS Shares: Người nắm giữ ONUS được nhận thưởng mỗi ngày theo tỷ lệ 1 ONUS nhận 4 VNDC và nhận chia sẻ phí giao dịch từ ONUS.
  • ONUS Launchpad: Sử dụng ONUS để có quyền mua, đầu tư vào các dự án Launchpad.
  • ONUS Credit Line: ONUS Coin được dùng để trả lãi cho các khoản vay
  • ONUS VIP/Partner: Sử dụng ONUS để nâng cấp tài khoản và nhận được nhiều ưu đãi
  • Trả các loại phí: Tầm nhìn của đội ngũ ONUS là dần chuyển dịch sang việc sử dụng ONUS Coin làm đơn vị thanh toán cho các hoạt động trong hệ sinh thái.

Ngoài ra, giá trị của ONUS Coin sẽ liên tục mở rộng không giới hạn trong tương lai với những sản phẩm phi tập trung: ONUS non-custodial; ONUS Blockchain platform; ONUS DEX/Swap/Borrow,…

Giới thiệu về ONUS Shares

ONUS Shares là tính năng được thiết lập để tối đa hoá quyền lợi dành cho những nhà đầu tư nắm giữ đồng ONUS – Đồng coin chính hoạt động trong hệ sinh thái ONUS.

vONUS là điểm số bạn sẽ nhận được khi tham gia các Pools tại ONUS Shares. Người có càng nhiều điểm vONUS, càng có nhiều quyền lợi đặc biệt:

  • Voting Power (Sức mạnh phiếu bầu): Điểm vONUS được dùng để tính toán Sức mạnh phiếu bầu của bạn. Voting Power càng cao, ý kiến của bạn càng có sức nặng trong các chương trình Voting cho các quyết định quan trọng của ONUS.
  • Chia sẻ doanh thu từ phí giao dịch: Phí giao dịch sẽ được chia sẻ cho mỗi người dùng dựa tỉ lệ điểm vONUS.
  • Nhận thưởng Airdrop: Các chương trình Airdrop sẽ được ưu tiên cho người tham gia ONUS Shares. Phần thưởng được chia theo tỷ lệ, dựa vào số điểm vONUS của người dùng.
  • Quyền mua Launchpad: Điểm vONUS được sử dụng để xác định quyền mua cho khách hàng tham gia ONUS Launchpad. Quyền mua sẽ được tính bằng số lượng điểm vONUS.
  • Cùng những quyền lợi khác liên tục được mở rộng trong tương lai.

Ngoài ra, người dùng tham gia ONUS Shares còn được hưởng các đặc quyền khác bao gồm: Góp ý về việc phát triển nền tảng ONUS, Bầu chọn (voting) trước các quyết định quan trọng của ONUS, đặc quyền khi tham gia các dự án trên ONUS Launchpad và nhiều đặc quyền sẽ được mở rộng trong tương lai. 

Xem thêm: Basic Guide 08: Khi bạn cần hỗ trợ.