Trang chủ
/ Nghiên cứu
/ Tìm hiểu về Hedera Hashgraph

Hedera Hashgraph từ A đến Z | Thông tin, Lịch sử và Phân tích HBAR chuyên sâu

Hedera Hashgraph HBAR
icon
0.23%
Nền tảng an toàn - tốc độ, nâng tầm các ứng dụng phi tập trung (dApps)

Hedera Hashgraph là gì?

Hedera Hashgraph là một mạng lưới công cộng sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT) tiên tiến, được gọi là Hashgraph, để tạo ra một nền tảng nhanh chóng, an toàn và công bằng cho các ứng dụng phi tập trung (dApps). Nó được thiết kế để giải quyết các vấn đề về tốc độ, khả năng mở rộng và hiệu quả năng lượng của các blockchain truyền thống.

Mạng lưới Hedera Hashgraph được hỗ trợ bởi một hội đồng quản trị gồm các tổ chức lớn, bao gồm Google, IBM, LG Electronics và Tata Communications. Mạng lưới này đã được sử dụng để phát triển một loạt các ứng dụng, bao gồm thanh toán, quản lý chuỗi cung ứng và quản lý danh tính.

HBAR là gì?

HBAR là tiền tệ kỹ thuật số gốc của mạng lưới Hedera Hashgraph. HBAR token được sử dụng để trả phí giao dịch trên ứng dụng, staking, thanh toán dịch vụ mạng, mint token,...

Hệ sinh thái Hedera

Hệ sinh thái Hedera là một mạng lưới các tổ chức, dự án và cá nhân đang xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps) trên nền tảng Hedera Hashgraph. Hệ sinh thái này bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

  • Web3: Kabila, Karate Combat, Hedera WalletSnap,...
  • Enterprise: Hub Culture, Capturiant,...
  • Network Explorer: Gecko Terminal, Hash Scan,...
  • Tooling & Intergration: Hedera WalletSnap, WalletConnect,...
  • Grants & Accelerators: DLT Science Foundation, Tribe, The HBAR Foundation,...
  • Partner Program: Unicsoft, Varmeta,...
  • Hedera Council: abrdn, Australian Payments Plus,...
Câu hỏi thường gặp
Tin Tức
reply
Chưa có bài viết nào
Dữ liệu thị trường
HBAR coin
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:40 (UTC)