Trang chủ
/ Nghiên cứu
/ Tìm hiểu về Internet Computer

Internet Computer ICP

icon
4.08%
Tổng quan về ICP

Internet Computer (ICP) là gì?

Internet Computer (ICP) là một mạng blockchain nhằm mục đích mang lại hiệu quả, tốc độ và phi tập trung cao hơn cho việc tính toán và lưu trữ dữ liệu. Internet Computer (ICP) được thiết kế để kết nối các trung tâm dữ liệu độc lập trên toàn thế giới nhằm tạo ra một giải pháp thay thế cho các dịch vụ đám mây hiện nay (chẳng hạn như Amazon Web Services và Google Cloud) - vốn là nền tảng cho phần lớn hoạt động của internet ngày nay. 

Theo những nhà phát triển ICP, mạng lưới này sẽ có những ưu điểm vượt trội so với các giải pháp đám mây tập trung. Một trong những lợi thế chính là việc ICP hoạt động dựa trên các tiêu chuẩn mở, tránh được tình trạng lợi ích xung đột thường xảy ra khi một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lớn lưu trữ các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với dịch vụ của chính họ.

Đồng tiền điện tử ICP (ICP coin) là gì?

ICP đóng vai trò là native token của Internet Computer (ICP), một nền tảng blockchain nhằm cách mạng hóa các ứng dụng internet. Token ICP được sử dụng cho ba mục đích chính:

  • Quản trị: Người nắm giữ ICP có thể bỏ phiếu cho các quyết định về tương lai của mạng lưới.
  • Trả thưởng: ICP được dùng để khuyến khích các thành viên tham gia mạng lưới.
  • Phí giao dịch: ICP được dùng để thanh toán các khoản phí khi thực hiện giao dịch trên mạng lưới.

Internet Computer (ICP) swap app là gì?

ICPSwap là một nền tảng trung tâm cung cấp toàn bộ các dịch vụ tài chính, marketplace và DAO phi tập trung. Dựa trên nền tảng Internet Computer (ICP) của DFINITY, ICPSwap xây dựng một hệ sinh thái tài chính phi tập trung bằng cách cải tiến quy trình hợp tác giữa người dùng và nhà phát triển.

Lộ trình phát triển của Internet Computer (Internet Computer roadmap) trong năm 2024

DFINITY Foundation đang tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát triển (R&D) vào nhiều mảng khác nhau nhằm mục tiêu cải thiện Internet Computer, biến nó thành nền tảng blockchain hiệu quả, nhanh hơn và dễ sử dụng hơn.

Các nội dung chính của lộ trình:

  • Core protocol: Xây dựng một giao thức phi tập trung hoàn toàn, hiệu quả, có khả năng mở rộng và tương tác với các blockchain khác. Core protocol bao gồm tất cả các yếu tố liên quan đến sao chép dữ liệu, hệ thống, lớp mạng, môi trường thực thi và thư viện mã hóa.
  • Boundary: Phát triển các tính năng liên quan đến cơ sở hạ tầng ngoại vi như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), boundary node, hỗ trợ truyền phát (streaming) và URL tùy chỉnh.
  • Công cụ hệ thống và ứng dụng phi tập trung (dApp): Bao gồm các công cụ hỗ trợ hệ thống, ứng dụng phi tập trung giao diện người dùng NNS (NNS front-end dapp), Nhận dạng Internet (Internet Identity) và các tiêu chuẩn token.
  • Quản trị (Governance): Thiết lập hệ thống quản trị cho Internet Computer. Bao gồm Hệ thống Thần kinh Mạng lưới (NNS) và các dịch vụ liên quan đến quản trị như Hệ thống Thần kinh Dịch vụ (SNS).
  • Trải nghiệm dành cho nhà phát triển (Developer experience): Giúp các nhà phát triển dễ dàng xây dựng ứng dụng trên Internet Computer. Bao gồm việc phát triển các bộ công cụ dành cho nhà phát triển hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, trong đó có Motoko.
  • Cơ sở hạ tầng và vận hành (Infrastructure & operations): Cải thiện cơ sở hạ tầng và hệ thống vận hành của Internet Computer.
Câu hỏi thường gặp

ICP là native token của Internet Computer, nền tảng tính toán và lưu trữ dữ liệu còn DOT là native token của Polkadot, mạng lưới blockchain cho phép di chuyển bất kỳ loại dữ liệu hoặc tài sản nào trên nhiều chuỗi khác nhau.

Tin Tức
reply
Chưa có bài viết nào
Dữ liệu thị trường
ICP token
Cập nhật gần nhất vào 2024-04-17 17:18 (UTC)